Forsynings EL

Publiceret 09-06-2020

Skoleindkøb har indgået en aftale med Energi Danmark om forsynings EL

Ny aftale med Energi Danmark om el til lave priser

Energi Danmark er ejet af en række energiselskaber og Danmarks største porteføljeforvaltere på energiområdet. Selskabet handler direkte på el-børsen.
Udover at stå for elhandlen for en række elselskaber formidler Energi Danmark el til erhvervskunder, men har ikke almindelige forbruger som kunder.

Skoleindkøbs aftale til brug for medlemmerne omfatter både pulje, spot og en kombination af disse.

Pulje-el er strategiske opkøb af el-kvoter på attraktive tidspunkter for at kunne sikre kunderne fast pris for et år ad gangen. Det giver en vis budgetsikkerhed og er fastpris på en måde, hvor man ikke kommer til at fastlåse sig på et forkert tidspunkt med fast pris, som ikke er så lav, som den burde.

Spot-el er en aftale om hele tiden at betale den aktuelle markedspris for sin forsynings-el. Vælger man den ordning fuldt ud, skal man være klar til at tage den usikkerhed i budgetlægningen med, at der vil være udsving op og ned i løbet af året.
Hvis man vil have spot-el eller allerede har det hos sin nuværende leverandør, er der ingen tvivl om, at Skoleindkøbs aftale med Energi Danmark vil resultere i besparelser, for det kan ikke gøres billigere hos nogen konkurrent.

Energi Danmark giver også mulighed for at få grøn strøm med el fra danske vindmøller med medfølgende miljøbevis og logo. Til en meget lav merpris i forhold til sort strøm.

Kernen i aftalen med Energi Danmark er, at uanset skolens valg afregnes Energi Danmark med et fast lavt fee pr. kWh – alle andre omkostninger og afgifter gennemfaktureres uden tillæg.