Kontingent

Skoleindkøb er finansieret af medlemmernes kontingenter

Skoleindkøbs bestyrelse fastsætter størrelsen af det årlige kontingent for foreningens medlemmer.

Kontingentet skal sikre foreningens drift med et neutralt budget.
Skoleindkøb er ikke-profitorienteret, så indtægterne skal have sammenhæng med de udgifter, der følger af foreningens opgaver og udviklingsstrategi.

Ved medlemskab gives der adgang til almindelig rådgivning og til en række indkøbsaftaler, som Skoleindkøb formidler. Der er ingen forpligtelse til at benytte nogen af aftalerne.
Som en del af kontingentet hjælper Skoleindkøb desuden med tilbudsindhentning, fx ved indkøb af større køkkenudstyr.

Kontingent

Bestyrelsen har fastsat nedenstående kontingentsatser:

Årskontingent 2024  Kont. før moms Moms  Kont. inkl. moms 
Under 60 årselever i 2022-23   5.000 kr.  1.250 kr.  6.250 kr. 
60 til 119 årselever i 2022-23  10.000 kr.  2.500 kr. 12.500 kr. 
120 årselever og derover i 2022-23 15.000 kr. 3.750 kr. 18.750 kr. 

Særaftale med daghøjskoleforeningen og friskoleforeningen.

Medlemmerne bedes bemærke bestemmelsen i vedtægternes §4, stk. 6,  om, at udmeldelse skal ske med mindst 6 måneders varsel til udløb af et kalenderår. Det betyder, at skolen senest den 30. juni skal varsle sin udmeldelse, hvis man ikke ønsker medlemskab og tilhørende kontingentbetaling det følgende år.

  • Kontingent går til dækning af sekretariatsdriften og besøg på skoler.
  • Kontingentet giver adgang til Skoleindkøbs aftaler samt til rådgivning om indkøb.
  • Kontingentets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen for Skoleindkøb.

Kontingent bliver opkrævet én gang i kalenderåret gennem Betalingsservice eller via EAN/GLN.

Indmeldelse

 

Kontaktperson:

Thomas Christensen
Sekretariatsleder