Kontingent

Skoleindkøb er finansieret af medlemmernes kontingenter

Skoleindkøbs bestyrelse fastsætter størrelsen af det årlige kontingent for foreningens medlemmer.

Kontingentet skal sikre foreningens drift med et neutralt budget.
Skoleindkøb er ikke-profitorienteret, så indtægterne skal have sammenhæng med de udgifter, der følger af foreningens opgaver og udviklingsstrategi.

Ved medlemskab gives der adgang til almindelig rådgivning og til en række indkøbsaftaler, som Skoleindkøb formidler. Der er ingen forpligtelse til at benytte nogen af aftalerne.
Som en del af kontingentet hjælper Skoleindkøb desuden med tilbudsindhentning, fx ved indkøb af større køkkenudstyr.

Kontingent

Bestyrelsen har fastsat nedenstående kontingentsatser:

Årskontingent 2023  Kont. før moms Moms  Kont. inkl. moms 
Under 50 årselever i 2021-22   8.000 kr.  2.000 kr. 10.000 kr. 
50 til 99 årselever i 2021-22  12.000 kr.  3.000 kr. 15.000 kr. 
100 årselever og derover i 2021-22 15.000 kr. 3.750 kr. 18.750 kr. 

Særaftale med daghøjskoleforeningen og friskoleforeningen.

Medlemmerne bedes bemærke bestemmelsen i vedtægternes §4, stk. 6,  om, at udmeldelse skal ske med mindst 6 måneders varsel til udløb af et kalenderår. Det betyder, at skolen senest den 30. juni skal varsle sin udmeldelse, hvis man ikke ønsker medlemskab og tilhørende kontingentbetaling det følgende år.

  • Kontingent går til dækning af sekretariatsdriften og udgifter til samarbejdspartnere.
  • Kontingentet giver adgang til Skoleindkøbs aftaler samt til rådgivning om indkøb.
  • Kontingentets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen for Skoleindkøb.

Kontingent bliver opkrævet én gang i kalenderåret gennem Betalingsservice/NETS. Betalingen sker automatisk efter skolens tilmelding af aftalen til Betalingsservice, og indtil da udsender Betalingsservice en opkrævning med indbetalingskort (også kaldet girokort), som bedes benyttet til indbetaling af kontingentet.

Skoler, som har elektronisk fakturering, kan bede om at modtage opkrævningen via EAN.

 

Kontaktperson:

Thomas Christensen
Sekretariatsleder