Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Om medlemsmøderne
På medlemsmødet fremviser vi foreningens regnskab og budget. Derudover fortæller vi om foreningens arbejde, både om årets forløb og om planer for fremtiden.

I bidrager selv med spørgsmål, ønsker og udveksling af erfaringer med kollegerne fra andre skoler.

Medlemsmødet 2020
Medlemsmødet var et kort online zoom-møde den 11. september 2020, bl.a. med præsentation af de nyeste aftaler for 2020.

Medlemsmødet 2019
Afholdt 20. marts 2019 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole.

Medlemsmøde havde fokus på bæredygtighed med følgende oplæg: 

• "Den korteste vej fra jord til bord", erfaringer fra Egmont Højskolen
• Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn
• Planteslagterne - muligheder for at spare på kødet
• Sådan kan dit madaffald blive genbrugt som biogas

Skoleindkøbs bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 2019 (vedtaget)

 

Andre møder

Skoleindkøb arrangerer løbende temamøder.

Online informationsmøder om ny fødevareaftale
Skoleindkøb har i december 2020 holdt to online informationsmøder ny aftale med AB og BC Catering.

Tidligere møder om IT

- Webinar den 16. juni 2021 om Circular Computing, genproducerede PC'er med 3 års garanti.
- Webinar tirsdag den 30. marts 2021 om KMD's portal til registrering og indberetning af COVID19-test foretaget på skolen (optagelse kan fremsendes)
- Webinar om e-mail sikkerhed og programmet Vipre
- Webinar om Microsoft Teams
- Webinar: Rejsen fra PC til Chromebook i klasseværelset
- Skoleindkøbs IT-træf