Info til leverandører

Skoleindkøb indgår aftaler med leverandører, som leverer varer eller ydelser, som er relevante for frie kostskoler og andre frie skoler

Som leverandør er du velkommen til at tage kontakt til Skoleindkøbs sekretariatsleder Thomas Christensen for at høre om mulighederne for et samarbejde, som giver adgang til over 180 potentielle kunder i form af de skoler, som er medlem af Skoleindkøb.

Skoleindkøb vil i hvert tilfælde vurdere, om indkøbsområdet er relevant for medlemmerne. Altså om der er et vist behov.

Selv om der er et behov, vil Skoleindkøb i nogle tilfælde vurdere, at vi ikke er klar til at indgå aftale på dette område. Vi skal sikre os, at vi laver aftaler med leverandører på tilstrækkeligt fordelagtige vilkår.

Skoleindkøbs veje til at indgå aftaler

Nogle af Skoleindkøbs aftaler med leverandører findes via tilbudsindhentning. Andre aftaler er resultatet af udbud.

Som et grundlæggende princip skal aftalerne, som tilbydes Skoleindkøbs medlemmer, være attraktive hvad angår pris og kvalitet. Samtidig skal aftalerne været let-gennemskuelige med få eller ingen gebyrer.

Skoleindkøb formidler også aftaler fra SKI

På nogle indkøbsområder vurderer Skoleindkøb, at området er godt dækket af skolernes adgang til at benytte statslige aftaler i regi af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S).

På disse områder sørger Skoleindkøb for at hjælpe medlemmerne til at bruge aftalerne, evt. tilmelding, kontakt med leverandørerne osv.

Skoleindkøb er derfor hele tiden særligt opmærksom på, hvilke aftaler gennem SKI, som skolerne kan have gavn af. Samtidig står det klart, at mange af skolernes indkøb ikke kan klares gennem SKI-aftaler.

Frie skoler har i kraft af sine statstilskud adgang til at bruge en del af SKI-aftalerne.
Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Dansk Friskoleforening og Danmarks Private Skoler har alle tegnet et foreningsabonnement, så alle deres medlemsskoler er dækket ind af abonnementet og uden omkostninger kan anvende udvalgte SKI-aftaler, hvis skolen finder det interessant.
Se mere på SKI's hjemmeside her

Hvert medlem vælger selv sine leverandører

Medlemmerne af Skoleindkøb bliver tilbudt at benytte de aftaler, som Skoleindkøb formidler. Medlemskabet indebærer ikke nogen forpligtelse til at anvende aftalerne. Det er altså helt op til medlemmerne selv, om de ønsker at benytte sig af mulighederne.

Fordelene skal tilfalde medlemmerne

Skoleindkøb finansieres gennem kontingenter og skal ikke tjene penge på, i hvor høj grad medlemmerne anvender de tilbudte aftaler.

For leverandørerne betyder det, at ved aftale med Skoleindkøb skal mulighederne for at tilbyde prisreduktioner og rabatter udmønte sig fuldt ud i besparelser til de medlemmer, som benytter aftalerne.

Thomas Christensen
Sekretariatsleder