Bæredygtighed

Skoleindkøb ønsker at hjælpe sine medlemmer til bæredygtig adfærd ved at synliggøre mulighederne, når skolerne træffer sine valg om indkøb af varer og tjenesteydelser

Bæredygtighed kan på forskellige måder fremmes ved skolens forbrugsadfærd og produktvalg. Når skolen bruger penge på indkøb og drift, involverer det i høj grad de indkøbsaftaler, som Skoleindkøb stiller til rådighed for medlemmerne.

Bæredygtighed kan blandt andet have at gøre med arbejdsforhold/etisk handel, miljø og kemikalier eller med klima i form af ressourceforbrug og CO2-aftryk. Det er særligt på klimaområdet, at der er øget opmærksomhed både på skolerne og hos virksomheder overfor mulighederne for at fremme en bæredygtig udvikling.  

Det kan være svært at navigere i, hvordan og hvornår løsninger og konkrete indkøb bliver mere bæredygtige, og Skoleindkøb er ikke eksperter på området. Vi forsøger blot at finde måder til at understøtte skolerne bedst muligt på rejsen til at optimere ressourcerne til gavn for planeten og nogle gange samtidig med både kort- og langsigtede økonomiske gevinster.

Her følger nogle af de indgangsvinkler til bæredygtige indkøb, vi støder på.

Forbrug af el og varme
Energiforbruget er en stor økonomisk og CO2-mæssig post, hvor Skoleindkøb hjælper med aftaler.
Skolerne kan vælge at tilkøbe løsninger for grøn el, uanset om valget falder på Skoleindkøbs aftaler eller hos andre firmaer.
Aftalerne med belysningsfirmaerne Duralys og Højager Belysning indebærer gratis rådgivning om energibesparende lysløsninger, som samtidig giver optimale lysforhold for undervisning, idræt osv.
Endelig kan det nævnes, at Skoleindkøbs samarbejdspartner Nordjysk Energirådgivning rådgiver om energibesparende tiltag og omlægning af energikilderne, fx varmepumper, solceller og batteriløsninger til opbevaring af el.

Fødevarer og storkøkkener
På alle vores kostskoler udgør maden et stort forbrug, så køkkenerne har fokus på brugen af råvarer (fx mindske forbruget af kød) og på at undgå madspild.

Når fokus er økologi, hjælper Skoleindkøbs leverandører AB Catering og BC Catering til, at økologiske produkter er lette at søge efter, at man kan se sin økologiprocent og leve op til økologiske spisemærker. Den service finder skolerne typisk også hos andre leverandører. Særpriserne i Skoleindkøbs aftale giver mulighed for valg mellem konventionel og økologisk vare.

Skoleindkøbs fødevareaftale er fleksibel, sådan at skolen kan tage aktive valg om ændring af sine indkøbsmønstre, fx ved at indgå aftale med lokale fødevareproducenter, oprette en større køkkenhave med egenproduktion eller lignende.

I storkøkkenerne har det betydning om de store maskiner har lang levetid. Der er et stort strømforbrug, som kan nedbringes ved adfærd eller ved valg af strømbesparende materiel. Køl og frys er et væsentligt område, hvor der er stor forskel på strømforbruget på de enkelte køle- og fryseskabe. 

CO2-aftryk
Vores leverandører bliver i stigende grad leveringsdygtige i tal for CO2-aftrykket for de varer, de sælger. Eksempelvis har vores fødevareleverandør tal på hver enkelt fødevare og kan også levere tal for det samlede aftryk for hver enkelt salgsfaktura.

Tips til bæredygtige indkøb

Disse punkter er blot en begyndelse i forhold til spørgsmål, som skolen selv kan overveje, eller som kan stilles til leverandøren, når skolen køber produkter:

 • Overvej at købe brugt, når I faktisk kan få dækket et behov tilfredsstillende på den måde, fx brugte møbler hos Daarbak.
 • Overvej, om det er nødvendigt at købe nyt, hvis noget eksisterende kan forbedres, fx indkøb af bordplader til montering på eksisterende bordstel.
 • Certificeringer / miljømærker kan være med til at hjælpe til at foretage miljørigtige valg (se links nedenfor).
 • KVALITET. Vurdér holdbarheden, den forventede levetid og brugstid uden reparationer som et parameter, når I sammenligner priser. Selv om det kan være svært at vurdere kvalitet og holdbarhed, vil produktbeskrivelser og materialer samt egne og andres erfaringer kunne indgå i vurderingen.
 • Garantiordninger kan give jer et fingerpeg om, hvorvidt producenten/leverandøren stoler på produktets stabilitet. Garantien er med til at sikre jer en periode uden omkostninger, fx når Skoleindkøbs aftale med COMM2IG sikrer 3 års garanti på HP-computere, hvor reparationen (hvis det bliver nødvendigt) vil ske hurtigt og på arbejdsstedet.
 • Strømforbrug er et relevant parameter for elektriske apparater og maskiner.
 • Materialevalg. Møbler er et godt eksempel på, at der uanset valg af materialer kan foretages bæredygtige valg, fx træmøbler af FSC-certificeret træ eller møbler med genanvendt plast.
 • Indeholder produkterne genanvendt materiale eller genanvendte komponenter?
 • Hvilken produktionsproces ligger bag et produkt (og hvilken transport)?
 • Kan produktet eller dets komponenter genanvendes efter endt brug?
 • Emballage, fx mindre emballage eller mindsket brug af plast.

Når I skiller jer af med produkter

 • Undersøg muligheden for, at udtjente produkter (eller dele af produktet) evt. kan genbruges af andre. Er der fx tale om store have- eller køkkenmaskiner kan et tilbagekøb af den brugte maskine tages med, når et firma giver tilbud på køb af nyt.
 • Bortskaf på en måde, hvor produkternes komponenter adskilles og evt. kan genanvendes. Når skolerne skal leve op til bortskaffelse i fraktioner, er det værd at bemærke, at der forskel mellem renovationsfirmaers satser for hver fraktion. En fraktion kan hos det ene firma koste penge pr. kg. at afhænde, mens et andet firma giver en godtgørelse for samme fraktion (glas, papir, pap, metal osv.).

Eksempler på aftalepartnere med bæredygtige løsninger

I skoleindkøbs aftalesystem for medlemmerne er der beskrivelser af alle aftalerne. Her er bæredygtighed en af de kategorier, man kan isolere for at finde aftaler, som særligt fremmer bæredygtige løsninger.