Bestyrelse

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøbs virke

Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og to medlemmer udpeget af Efterskoleforeningen.

Desuden er friskoleforeningens sekretariatsleder Søren Stein Brinck tilforordnet i bestyrelsen og deltager i alle bestyrelsesmøder.

Opgaver

Bestyrelsen mødes efter behov ca. fire gange om året.

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøb og tager de overordnede beslutninger om foreningens økonomi ved at vedtage budgettet og fastsætte medlemskontingentet.

Det er desuden bestyrelsens opgave at ansætte sekretariatets leder og at aflægge beretning på det årlige medlemsmøde i foråret.

Bestyrelsens medlemmer

Peter Sebastian Petersen
Formand, udpeget af FFD
Markedsudvikler, Vejle Idrætshøj- og Efterskole
Mette Ibsen
Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
Sekretær, Den Danske Design- og Håndværksefterskole
Kenneth Retslov
Bestyrelsesmedlem, udpeget af FFD
Forstander, Idrætshøjskolen Bosei
Esben Jensen
Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
Bestyrelsesmedlem, Idrætsefterskolen BGI akademiet
Søren Stein Brinck
Tilforordnet, Dansk Friskoleforening
Sekretariatsleder, Dansk Friskoleforening