Bestyrelse

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøbs virke

Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og to medlemmer udpeget af Efterskoleforeningen.

Desuden er friskoleforeningens sekretariatsleder Søren Stein Brinck tilforordnet i bestyrelsen og deltager i alle bestyrelsesmøder.

Opgaver

Bestyrelsen mødes efter behov mindst fire gange om året.

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøb og tager de overordnede beslutninger om foreningens økonomi ved at vedtage budgettet og fastsætte medlemskontingentet.

Det er desuden bestyrelsens opgave at ansætte sekretariatets leder og at aflægge beretning på det årlige medlemsmøde i marts måned.

Bestyrelsens medlemmer

Peter Sebastian Petersen

S: Formand, udpeget af FFD
O: Markedsudvikler, Vejle Idrætshøj- og Efterskole

Mette Ibsen

S: Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
O: Sekretær, Den Danske Design- og Håndværksefterskole

Søren Winther Larsen

S: Bestyrelsesmedlem, udpeget af FFD
O: Forstander, Odder Højskole

Esben Jensen

S: Bestyrelsesmedlem, udpeget af Efterskoleforeningen
O: Bestyrelsesmedlem, Idrætsefterskolen BGI akademiet

Søren Stein Brinck

S: Tilforordnet, Dansk Friskoleforening
O: Sekretariatsleder, Dansk Friskoleforening