Om foreningen

Skoleindkøb er en ikke-profitorienteret indkøbsforening for frie kostskoler og andre frie skoler

Her kan du læse en kort beskrivelse af foreningen Skoleindkøb og foreningens økonomi.

"Sådan som skoler skal spare i dag, er det altså en meget god idé at finde midler, som vi har gjort via medlemskabet hos Skoleindkøb."

Jane Weis Henriksen, økonomiansvarlig, Hammerum Fri- og Efterskole

Foreningen Skoleindkøb blev stiftet i 2016 af Efterskoleforeningen og Folkehøjskolernes Foreningen i Danmark: Foreningen er gennem sine vedtægter stabilt forankret i efterskolernes og folkehøjskolernes medlemsforeninger.

Skoleindkøb optager frie skoler, dvs. selvstændige og uafhængige skoler, hver med sin egen bestyrelse. De fleste af foreningens nuværende medlemmer er efterskoler og højskoler, men medlemsskaren tæller også daghøjskoler, frie fagskoler og frie grundskoler.

Foreningen har nu over 200 medlemmer, hvoraf ca. 145 medlemmer er efterskoler.

 "Vi havde besøg af Thomas fra Skoleindkøb, hvor vores pedel, køkkenleder, forstander og jeg selv var til stede. Her gennemgik han de aftaler, som var relevante for os. Det var med til at åbne øjnene for nogle områder, hvor vi også kunne spare penge."

Bent Enevoldsen, forretningsfører, Luthersk Missions Højskole

Foreningens formål og opgaver

Foreningens formål er at rådgive medlemmerne om indkøb af varer og tjenesteydelser og at skaffe skolerne adgang til attraktive indkøbsaftaler.

Medlemmerne opnår derved besparelser og kan tilslutte sig relevante og gennemskuelige indkøbsaftaler.

Skoleindkøb indgår primært selv aftaler med leverandører, men hjælper desuden skolerne til at udnytte de statslige indkøbsaftaler (SKI), som er relevante for medlemmerne.

Målet med de aftaler, Skoleindkøb tilbyder, er at indkøbsområdet og aftalebetingelserne er målrettet til skolernes behov.

Skoleindkøb kan også påtage sig andre opgaver i relation til medlemsskolernes indkøbs-, administrative og øvrige opgaver, hvor der kan opnås besparelser for medlemmerne.

Udover rammeaftalerne hjælper Skoleindkøb den enkelte skole med konkrete tilbudsindhentninger, gennemgang af eksisterende kontrakter osv. Ydelserne er inkluderet i årskontingentet.

Økonomi for foreningen og dens medlemmer

Skoleindkøb finansieres fuldt ud gennem medlemmernes kontingentbetaling. Kontingentet dækker driften af et sekretariat, som har kontakt med leverandører, indgår indkøbsaftaler,  rådgiver medlemmerne, indhenter tilbud og samarbejder med andre indkøbsorganisationer.

Sekretariatet står til rådighed for det enkelte medlem med rådgivning om indkøb og formidler desuden information og nyheder generelt til alle medlemmerne.

Når vedtægterne beskriver, at Skoleindkøb skal være ikke-profitorienteret, betyder det, at bestyrelsen skal fastsætte kontingentet på et sådant niveau, at indtægterne til stadighed har sammenhæng med de udgifter, der følger af foreningens opgaver og udviklingsstrategi.

Skoleindkøb tilbudsindhenter enkeltvis for skolerne uden ekstra betaling udover det årlige kontingent.

Når Skoleindkøb indgår rammeaftaler, som medlemmerne har mulighed for at benytte, er købsforholdet direkte mellem skolen som kunde og leverandøren. Skoleindkøb skal ikke profitere af et medlems brug af en aftale.

Aftaleforhold og priser skal være så enkle at forstå, som området muliggør, og der skal være tydelighed om, hvilke eventuelle udgifter der kan være i forbindelse med et køb (afgifter, tillæg, levering mv.). Bonusordninger undgås; prisen for varer og ydelser skal fremgå på fakturaen for hvert enkelt køb.

Skoleindkøbs medlemsskaber og samarbejdspartnere

Skoleindkøb er medlem af:

Skoleindkøb samarbejder bl.a. med SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S.

Thomas Christensen
Sekretariatsleder