Aftaler og prisanalyser

Skoleindkøb undersøger gerne, hvilke fordele netop din skole kan opnå ved at melde sig ind

Kontakt Skoleindkøb, hvis vi skal komme på besøg for at tale om alle skolens indkøb af varer og tjenesteydelser og fortælle om mulighederne for at benytte de indkøbsaftaler, Skoleindkøb formidler.

Skoleindkøbs ca. 70 rammeaftaler er et frit tilbud til alle medlemmer af Skoleindkøb, dvs. skolen kan plukke ud hvilke aftaler, den finder relevant at benytte.
Vi hjælper gerne skolen på vej gennem prisanalyser til at vurdere, hvilke aftaler som er attraktive for netop denne skole.

Skoleindkøb er også særligt opmærksom på hvilke aftaler gennem SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S), som skolerne kan have gavn af.
Frie skoler har i kraft af sine statstilskud adgang til at bruge en del af SKI-aftalerne.
Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Dansk Friskoleforening og Danmarks Private Skoler har alle hver især tegnet et foreningsabonnement, så alle deres medlemsskoler er dækket ind af abonnementet og uden omkostninger kan anvende udvalgte SKI-aftaler, hvis skolen finder det interessant. De frie fagskoler er omfattet af Efterskoleforeningens abonnement.
Se mere på SKI's hjemmeside her

Indkøb af madvarer er en stor budgetpost, hvis der er tale om en kostskole, og særligt på dette område vil derfor anbefale kostskolerne at lave en prisanalyse, hvor vi sammenligner priserne på skolens faktiske indkøb med den indkøbsaftale, Skoleindkøb tilbyder sine medlemmer.
Skoleindkøbs cateringaftale er indgået med Dansk Cater, som har AB Catering og BC Catering under sig. Som medlem af Skoleindkøb har skolen adgang til at benytte denne cateringaftale, som omfatter særpriser på over 3.500 aftalevarer.

Bestil en cateringanalyse

Det er nemt for dig at få foretaget prisanalysen og dermed opnå et overblik over besparelsesmulighederne på madvarer. Tag kontakt til sekretariatsleder Thomas Christensen og hør nærmere om de meget få simple ting, du skal foretage dig for at få denne analyse lavet.

Skoleindkøb har foretaget besparelsesanalyser af højskoler, efterskoler, frie fagskoler og frie grundskolers cateringindkøb. Vi foretager også prissammenligninger for andre større indkøbsposter fx rengørings- og forbrugsartikler (toiletpapir, køkkenfilm osv.), serviceydelser eller indkøb af kopimaskiner.

Indmeldelse kan give 20 % besparelse på samme indkøb

Hvis din skole i forvejen er tilknyttet Dansk Cater, BC Catering eller AB Catering viser vores analyser mulighed for besparelser på omkring 20 pct.
Skolen vil efter indmeldelse og tilmelding til Skoleindkøbs cateringaftale fortsætte uændret med at købe ind samme sted og med samme cateringkonsulent - bare med lavere priser og mulighed for levering dag-til-dag.

Hvis din skole har benyttet et andet cateringfirma end AB- eller BC Catering, kan der være lige så betragtelige besparelser at hente.
Overgangen til Skoleindkøbs cateringaftale vil begynde ved, at skolen får besøg af en cateringkonsulent fra den nærmeste afdeling af AB Catering eller BC Catering, som hjælper køkkenlederen i gang med at bruge bestillingssystemet, opsætte favoritliste osv., så skolen fra begyndelsen får mest muligt gavn af indkøbsaftalen.

Eksemplet herunder er resultatet af analyse af en efterskoles indkøb på catering-området efter to forskellige prissammenligningsmetoder.

Der er foretaget prissammenligning af skolens indkøb hos en cateringleverandør det seneste år. Det faktiske forbrug er blevet sammenlignet med prisen på det tilsvarende indkøb på Skoleindkøbs cateringaftale.

Udover at præsentere resultatet, får skolen en oversigt over priserne for hver enkelt sammenlignet varelinje, så det er tydeligt præcis, hvad der ligger bag resultatskemaet.

Fordelen ved analyserne er, at Skoleindkøbs aftale særligt kan vurderes i forhold til de varer, som skolen har den største omsætning for, og hvor en besparelse derfor vil have størst betydning.

Ved et efterfølgende besøg på skolen kan Skoleindkøb uddybe resultatet af analysen. Her vil vi kunne afklare spørgsmål og kommentarer til analysen, fx om der findes attraktive aftalevarer for de varer, som ikke er blevet sammenlignet i analysen, sådan at der kan findes yderligere besparelser ved at benytte Skoleindkøbs aftale om levering fra AB Catering og BC Catering.

Eksempler: Analyse af fødevareindkøb

En analyse af fødevareindkøb kan tage udgangspunkt i skolens indkøb flere forskellige steder og med en primær leverandør, som enten er den samme eller en anden, end den Skoleindkøb har aftale med.

Hvis skolen i forvejen indkøber hos den leverandør, som Skoleindkøb har aftale med, vil vi via en fuldmagt til skolens indkøbsdata kunne lave en 1-1 analyse, hvor der vil fremgå alle de varer, der er identiske og direkte sammenlignelige med Skoleindkøbs aftalevarer. Altså hvor varenummeret sikrer, at der er tale om sammenligning af pris for den eksakt samme vare i samme forpakning.
Der er forskelligt hvor stor en andel af omsætningen, hvor skolen rent faktisk bruger præcis de varer i forvejen, som er omfattet af aftalen, dvs. hvor skolens køkkenleder ikke behøver at skifte fabrikat eller lignende for at opnå en besparelse.

Hvis der er tale om, at skolen bruger en anden cateringleverandør end Skoleindkøbs, vil analysen med forskellige farver gøre det helt klart, hvornår det er en helt identisk vare, der er sammenlignet pris for (fx Stryhns leverpostej 500 gram), eller om der er tale om en tilsvarende vare eller samme vare i anden forpakning, sådan at det er tydeligt for skolens køkkenpersonale at gennemgå, om sammenligningen er rimelig. Her lykkes det os at matche en meget stor andel af skolens samlede køb, så der er et grundigt grundlag for at vurdere, om Skoleindkøbs aftale er relevant og besparende for skolen.

For varer, som ikke er med i analysen, kan der også være mulighed for at opnå besparelser ved at benytte aftalevarer, dvs. i nogle tilfælde skifte til et tilsvarende produkt fra en anden producent.

Eksempel fra en 1-1-analyse (skolen har samme leverandør, som Skoleindkøb har aftale med):

Omsætning
Årligt indkøb: 674.601 kr. ex moms
Aftalevarer: 358.144 kr. ex moms
Analysen dækker: 53% af omsætningen

Varelinjer
Antal varelinjer: 542
Antal Skoleindkøb-varer: 219
Analysen dækker: 40% af varelinjerne

Pris for sammenlignede varer
Nuværende pris: 358.144 kr. ex moms
Skoleindkøbs-pris: 286.850 kr. ex moms
Årlig besparelse i kr.: 71.294 kr. ex moms / 89.117 kr. inkl. moms
Besparelse i %: 20%

Eksempel fra en analyse, hvor skolen har en anden leverandør, end den Skoleindkøb har aftale med:

Omsætning
Årligt indkøb: 671.344 kr. ex moms
Aftalevarer: 572.573 kr. ex moms
Analysen dækker: 85% af omsætningen

Varelinjer
Antal varelinjer: 436
Antal Skoleindkøb-varer, som er identiske eller tilsvarende: 311 (heraf 34 varer, som adskiller sig lidt, markeret med gult i analysen)
Analysen dækker: 71% af varelinjerne

Pris for sammenlignede varer
Nuværende pris: 572.573 kr. ex moms
Skoleindkøbs-pris: 445.067 kr. ex moms
Årlig besparelse i kr.: 127.506 kr. ex moms / 159.383 kr. inkl. moms
Besparelse i %: 22%

Et efterfølgende besøg på skolen kan afklare spørgsmål og kommentarer til analysen, fx om der findes attraktive aftalevarer for de varer, som ikke er blevet sammenlignet i analysen. 

Thomas Christensen
Sekretariatsleder