Skoleindkøb laver el-udbud for vores medlemmer

Publiceret 23-10-2018

El-udbuddet vil gælde i tre år, og svarfristen er senest den 31. oktober 2018

Skoleindkøb sætter nu el i udbud for alle medlemmer, som ønsker at deltage. Vi udbyder el for en tre-årig periode: 1. januar 2019 – 31. december 2021. Skoleindkøb tager ikke noget gebyr for opgaven, da den er en del af medlemskabet.

For at deltage i udbuddet skal skolen senest onsdag den 31. oktober have udfyldt denne blanket: Deltagelse i el-udbud for 2019-21.

Løbende tilslutning

Ved deltagelse i udbuddet angives, hvornår man er klar til at tiltræde den nye aftale, dvs. når skolens nuværende aftale udløber. Som eksempel kan skoler på Skoleindkøbs nuværende aftale for 2018-2019 deltage i dette udbud og tiltræde ny aftale pr. 1. januar 2020 og dermed få ny fastprisaftale for de følgende to år.

Rammeaftalen

Kriteriet for valg af leverandør bliver laveste pris. Vi beder samtidig leverandøren om specifikation af produktets klimaprofil og hvis muligt tillægspris for et bedre klimavalg.

Der indgås en rammeaftale frem til 31. december 2021 med tilslutning pr. 1. januar 2019 eller senere, når skolens nuværende el-aftale ophører, dvs. el til fast pris i hhv. 2019, 2020 og 2021. Det må påregnes, at skoler i Østdanmark og skoler i Vestdanmark vil få hver sin pris.

Skolen SKAL aftage el fra det vindende el-selskab frem til og med 2021

Ved at deltage i dette eludbud forpligter skolen sig til at acceptere den elaftale, som bliver resultat af udbuddet, dvs. den skal købe el på rammeaftalens vilkår fra det aftalte tilslutningstidspunkt og frem til 31. december 2021.

Hvad skal skolen gøre?

Som nævnt tidligere skal skolen senest onsdag den 31. oktober 2018 udfylde denne blanket: Deltagelse i el-udbud for 2019-21

Skolen skal i denne angive følgende oplysninger:
1) Skolens navn
2) Ja tak til deltagelse i udbud og accept af den kommende aftale
3) Navn på nuværende elselskab (leverandør af elektricitet)
4) Skolens kontaktpersons navn, mail og tlf.
5) Tilslutningstidspunkt, hvor skolens nuværende el-aftale ophører, dvs. 1. januar 2019 eller senere.
6) Evt. ønske om el-selskab(er), som Skoleindkøb skal indhente tilbud fra
7) Oplysninger, hvis skolen selv producerer el, om skolens nuværende aftale
8) Hvis skolen har planer om egen elproduktion, fx opsætning af solceller, angives forventet starttidspunkt og mængde
9) Oplysning om forbrugsdata:

A) Årsforbrug i alt og pr. måler med angivelse af hver målers aftagenr./målepunkts ID.
B) For alle målere med timeafregning hentes og fremsendes timeprofiler. Se vejledningen nedenfor. Der er tale om at downloade et Excel-dokument fra eloverblik.dk. Dokumentet gemmes først og uploades derefter som en del af indberetningsskemaet til Skoleindkøb.

Vejledning til at hente timeprofiler

• Gå ind på eloverblik.dk
• Klik på logo for skolens leverandør (hvis skolen køber el fra flere selskaber, vælges blot et af dem)
• Log ind med skolens NemID
• Vælg fanebladet "Eksportér måledata” i menuen øverst
(Hvis der mangler en måler på listen, så gå til fanebladet ”Mine målere” og tilføj den)
• Under ”Målere”: Vælg alle målerne
• Under ”Summering”: Vælg "time"
• Under ”Periode”: Vælg "12 måneder"
• Klik på ”Start eksport af data”
• Klik på linket ”Klar til download”
• Gem Excel-dokumentet

Målerne er identificeret ved et Målepunkts ID, som er et nummer på 18 cifre, hvor de første 7 cifre er 5713131 efterfulgt af aftagenummer på 11 cifre.

Brug for hjælp?

Ring eller skriv til Skoleindkøb, hvis I har spørgsmål eller ønsker hjælp til at hente forbrugsdata. Vi kan kontaktes på 2077 5240 eller på mail: tc@skoleindkob.dk.