Service på elevatorer

Publiceret 24-05-2018

Skoleindkøbs medlemmer kan få hjælp til at blive tilsluttet en aftale om elevatorservice. Tilslutningen er åben inden for de næste ni måneder - frist 28. februar 2019

Skoleindkøbs medlemmer har frem til og med den 28. februar 2019 adgang til at blive tilsluttet en ny SKI-aftale om elevatorservice: lovpligtige eftersyn, alarmovervågning, løbende vedligeholdelses og reparationsarbejde samt moderniseringer.

Hvis man tilslutter sig aftalen, vil den være gældende frem til 29. februar 2020 med mulighed for forlængelse frem til 28. februar 2022.

Lovpligtigt eftersyn
Kernen i aftalen om elevatorservice er, at der betales en årlig serviceomkostning pr. elevator, som dækker de lovpligtige eftersyn.

Leverandøren planlægger og aftaler besigtigelse og afprøvning af elevatorer med inspektionsorganet og er til stede og assisterer.

I forbindelse med udførelse af lovpligtige eftersyn foretages samtidig: Smøring af tov for tovbårne elevatorer, renholdelse af skaktgruber, rensning, smøring og justering af elevatorens dele (herunder bremser, etageapparat, standsningsnøjagtighed, døre, m.m.), kontrol og udskiftning af defekte lyskilder og lys i trykknapper, herunder rengøring af reflektor og skærm, vedligehold af alarm inkl. batteriskift.

Ved de lovpligtige eftersyn vil kørsel og arbejdstid være inkluderet i den årlige serviceomkostning.

Aftalen indeholder også alarmovervågning:
• Mulighed for bemandet alarmovervågning af anlæg.
• Døgnservice med forpligtigelse til udrykning ved tilkald (indespærring og/eller driftsstop).

Desuden kan der ved tilkald betales for løbende vedligeholdelses- og reparationsarbejde til faste timepriser plus betaling for de nødvendige reservedele.

Leverandører
For skoler i Midt- og Nordjylland er det en aftale med Schindler Elevatorer, mens det for resten af landet er en aftale med Otis.

Som medlem kan du kontakte Skoleindkøb for at høre mere om aftalerne, dvs. hvordan man tilslutter sig, og hvad priserne er.