Aftaler om el og naturgas

Publiceret 08-01-2018

Her præsenteres resultaterne af Skoleindkøbs udbud af el og naturgas

En række af Skoleindkøbs medlemmer deltog i udbud af henholdsvis el og naturgas med henblik på nye aftaler pr. 1. januar 2018. Der er tale om to-årige aftaler.

Naturgas

Leverandør af naturgas blev NGF Nature Energy A/S, som giver mulighed for at vælge mellem af købe naturgas til en fast pris eller følge Gaspoint Nordic børsen.

El

Udbuddet af el krævede, at hver deltagende skole skulle trække timeprofiler for det forgange år ud, sådan at elselskaberne kunne basere sine tilbud på det konkrete samlede forbrug i løbet af døgnet hos udbudsdeltagerne.

Der er nu indgået aftaler, som sikrer 15 af Skoleindkøbs medlemmer faste priser på el i 2018 og 2019. Den faste aftalepris pr. kWh bliver lidt lavere i 2019 end i 2018.

Som leverandør til skolerne i Østdanmark blev det Aura Energi, som afgav det billigste tilbud.

I Vestdanmark, hvor elprisen både generelt og med denne aftale er en lille smule lavere end i Østdanmark, blev leverandøren EWII.