Skoleindkøbs kontingentsatser for 2018

Publiceret 23-10-2017

Skoleindkøbs bestyrelse har fastsat de årlige kontingentsatser for 2018

Der sker i 2018 to ændringer af skolernes indbetalinger til Skoleindkøb i forhold til 2017.

For det første ophører opkrævning af et acontobeløb hvert kvartal.

Aconto-indbetalingen skulle bruges som forudbetaling for skolernes deltagelse i udbud på særlige områder, såsom levering af træpiller, måtteservice og køb af el. Acontobeløbet skulle også dække en andel af vedligeholdelsesudgifterne for disse aftaler.

For de fleste af medlemmerne er det forudbetalte beløb ikke blevet brugt, så derfor har Skoleindkøb besluttet at lade disse faste opkrævninger bortfalde fremover.

Det ikke-forbrugte beløb, som hidtil er indbetalt aconto, bliver tilbagebetalt i begyndelsen af 2018.

For det andet har SKAT afgjort, at Skoleindkøb desværre fremover skal lægge moms på kontingentet.

Medlemskontingentet for 2018 fastsættes ud fra antallet af årselever (ÅE) i skoleåret 2016-2017:

  • - 49 ÅE:  8.000 kr. + moms 2.000 kr. = 10.000 kr. inkl. moms.
  • 50-99 ÅE:  12.000 kr. + moms 3.000 kr. = 15.000 kr. inkl. moms
  • 100- ÅE: 15.000 kr. + moms 3.750 kr. = 18.750 kr. inkl. moms