SKAT pålægger Skoleindkøb momsforpligtelse

Publiceret 10-10-2017

Efter en ny afgørelse fra SKAT vil Skoleindkøb fremover lægge moms på kontingentet

SKAT har i en nøje vurdering af Skoleindkøbs aktiviteter truffet bestemmelse om, at Skoleindkøb er forpligtet til at lægge moms på medlemmernes kontingent.

Selv om Skoleindkøb er en forening og dækker en veldefineret, selvstændig gruppe af medlemmer, har SKAT nu afgjort, at foreningens aktiviteter ikke berettiger til nogen form for momsfritagelse.

Kontakt gerne Skoleindkøbs sekretariatsleder Thomas Christensen, tlf. 2077 5240, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.