Aftaler og prisanalyser

Skoleindkøb undersøger gerne, hvilke fordele netop din skole kan opnå ved at melde sig ind

Kontakt Skoleindkøb, hvis vi skal komme på besøg for at tale om alle skolens indkøb af varer og tjenesteydelser og fortælle om mulighederne for at benytte de indkøbsaftaler, Skoleindkøb formidler.

Skoleindkøbs ca. 70 rammeaftaler er et frit tilbud til alle medlemmer af Skoleindkøb, dvs. skolen kan plukke ud hvilke aftaler, den finder relevant at benytte.
Vi hjælper gerne skolen på vej gennem prisanalyser til at vurdere, hvilke aftaler som er attraktive for netop denne skole.

Indkøb af madvarer er en stor budgetpost, hvis der er tale om en kostskole, og særligt på dette område vil derfor anbefale kostskolerne at lave en prisanalyse, hvor vi sammenligner priserne på skolens faktiske indkøb med den indkøbsaftale, Skoleindkøb tilbyder sine medlemmer.
Skoleindkøbs cateringaftale er indgået med Dansk Cater, som har AB Catering og BC Catering under sig. Som medlem af Skoleindkøb har skolen adgang til at benytte denne cateringaftale, som omfatter særpriser på over 3.500 aftalevarer.

Bestil en cateringanalyse

Det er nemt for dig at få foretaget prisanalysen og dermed opnå et overblik over besparelsesmulighederne på madvarer. Tag kontakt til sekretariatsleder Thomas Christensen og hør nærmere om de meget få simple ting, du skal foretage dig for at få denne analyse lavet.

Skoleindkøb har foretaget besparelsesanalyser af højskoler, efterskoler, frie fagskoler og frie grundskolers cateringindkøb.

Indmeldelse kan give 20 % besparelse på samme indkøb

Hvis din skole i forvejen er tilknyttet Dansk Cater, BC Catering eller AB Catering viser vores analyser mulighed for besparelser på omkring 20 pct.
Skolen vil efter indmeldelse og tilmelding til Skoleindkøbs cateringaftale fortsætte uændret med at købe ind samme sted og med samme cateringkonsulent - bare med lavere priser og mulighed for levering dag-til-dag.

Hvis din skole har benyttet et andet cateringfirma end AB- eller BC Catering, kan der også være betragtelige besparelser at hente.
Overgangen til Skoleindkøbs cateringaftale vil begynde ved, at skolen får besøg af en cateringkonsulent fra den nærmeste afdeling af AB Catering eller BC Catering, som hjælper køkkenlederen i gang med at bruge bestillingssystemet, opsætte favoritliste osv., så skolen fra begyndelsen får mest muligt gavn af indkøbsaftalen.

Eksemplerne herunder er resultatet af analyse af en efterskoles indkøb på catering-området efter to forskellige prissammenligningsmetoder.

Der er foretaget prissammenligning af skolens indkøb hos en cateringleverandør det seneste år. Det faktiske forbrug er blevet sammenlignet med prisen på det tilsvarende indkøb på Skoleindkøbs cateringaftale.

Udover at præsentere resultatet, får skolen en oversigt over priserne for hver enkelt sammenlignet varelinje, så det er tydeligt præcis, hvad der ligger bag resultatskemaet.

Fordelen ved analyserne er, at Skoleindkøbs aftale særligt kan vurderes i forhold til de varer, som skolen har den største omsætning for, og hvor en besparelse derfor vil have størst betydning.

Ved et efterfølgende besøg på skolen kan Skoleindkøb uddybe resultatet af analysen. Her vil vi kunne afklare spørgsmål og kommentarer til analysen, fx om der findes attraktive aftalevarer for de varer, som ikke er blevet sammenlignet i analysen, sådan at der kan findes yderligere besparelser ved at benytte Skoleindkøbs aftale om levering fra AB Catering og BC Catering.

Eksempel 1: 1-1 analysen

I 1-1 analysen fremgår de varer, der er identiske og direkte sammenlignelige med Skoleindkøbs aftalevarer. Typisk hvis skolen i forvejen indkøber hos den leverandør, som Skoleindkøb har aftale med.

For varer, som ikke er med i analysen, kan der også være mulighed for at opnå besparelser ved at benytte aftalevarer, dvs. i nogle tilfælde skifte til et tilsvarende produkt fra en anden producent.

Omsætning
Årligt indkøb: 674.601 kr. ex moms
Aftalevarer: 358.144 kr. ex moms
Analysen dækker: 53% af omsætningen

Varelinjer
Antal varelinjer: 542
Antal Skoleindkøb-varer: 219
Analysen dækker: 40% af varelinjerne

Pris for sammenlignede varer
Nuværende pris: 358.144 kr. ex moms
Skoleindkøbs-pris: 286.850 kr. ex moms
Årlig besparelse i kr.: 71.294 kr. ex moms / 89.117 kr. inkl. moms
Besparelse i %: 20%

Eksempel 2: Top 100 analysen

I en top-100 indkøbsanalyse er de 100 mest indkøbte varer opgjort efter omsætning sammenlignet med identiske varer eller en vare, som er vurderet substituerbar, fx 1 kilo-pakker med hakket oksekød i stedet for 5 kilo-pakker med hakket oksekød med samme fedtprocent.

Der kan også laves en en top-20 eller top-50 analyse til belysning af, hvad indkøb via Skoleindkøbs aftale vil kunne betyde for skolen.

Omsætning
Årligt indkøb: 674.601 kr. ex moms
TOP 100: 473.809 kr. ex moms
Analysen dækker: 70% af omsætningen

Varelinjer
Antal varelinjer: 542
Antal Skoleindkøb-varer: 102
Analysen dækker: 19% af varelinjerne

Pris for sammenlignede varer
Nuværende pris: 473.809 kr. ex moms
Skoleindkøbs-pris: 380407 kr. ex moms
Årlig besparelse i kr.: 93.402 kr. ex moms / 116.752 kr. inkl. moms
Besparelse i %: 20%

Prissammenligningerne

Der er mulighed for at få foretaget to forskellige sammenligningsanalyser:

En 1-1 indkøbsanalyse, hvor de varer, der er identiske og direkte sammenlignelige, fremgår. Hvis skolen i forvejen har AB- eller BC Catering som leverandør, vil denne analyse med al tydelighed vise besparelserne ved at benytte indkøbsaftalen. Der kan også være enkelte varer, hvor skolen har forhandlet sig til priser, som er lige så gode eller bedre end på aftalen.

En top-100 indkøbsanalyse, hvor de 100 mest indkøbte varer er sammenlignet med identiske varer eller en vare, som er vurderet substituerbar, fx 1 kilo-pakker med hakket oksekød i stedet for 5 kilo-pakker med hakket oksekød med samme fedtprocent. Det kan også være en top-20 eller top-50 analyse, hvilket dog ikke giver samme billede af, hvad indkøb via Skoleindkøbs aftale samlet set vil betyde for skolen.

Fordelen ved analyserne er, at Skoleindkøbs aftale særligt kan vurderes i forhold til de varer, som skolen har den største omsætning for, og hvor en besparelse derfor vil have størst betydning.

Et efterfølgende besøg på skolen kan afklare spørgsmål og kommentarer til analysen, fx om der findes attraktive aftalevarer for de varer, som ikke er blevet sammenlignet i analysen.

 

 

Thomas Christensen
Sekretariatsleder

undefined