Digitale løsninger

Skoleindkøb klar med en whistleblower-løsning

Publiceret 15-05-2023

WhistleSystem tilbyder en let og billig løsning

Senest den 17. december 2023 skal alle skoler med 50 ansatte have etableret en whistleblowerordning for skolens medarbejdere. Alle typer ansatte skal tælles med, uanset ansættelsens varighed. Lovens grænse gælder til enhver tid det gennemsnitlige antal i løbet af det seneste år.

Skoleindkøb har derfor indgået et samarbejde med WhistleSystem om en løsning til at håndtere indberetninger af ulovlige og kritisable forhold samt efterfølgende dialog med whistlebloweren, som kan forblive anonym.

Indberetning og efterfølgende kommunikation sker via en webbaseret indberetningsplatform.

Særpris til de frie skoler

Med Skoleindkøbs aftale er der tale om en fast udgift til et årligt abonnement. Skolen betaler sit årsabonnement forud og er ikke bundet af udgifter længere end det år, hvis nu skolen ikke længere ønsker at benytte WhistleSystem.

WhistleSystem hjælper jer på vej med de materialer, skolen måtte have brug for, fx en præsentation til bestyrelse eller ledergruppe, jeres tilpassede whistleblowerpolitik og en tilpasset intro-video til medarbejderne.
Hvis skolen ligger under lovgrænsen, men alligevel ønsker en whistleblowerløsning, tilbydes det en anelse billigere.

Som en del af lanceringen af aftalen tilbydes whistleblowersystemet gratis frem til 17. december 2023 (hvor whistleblowerordningen bliver lovpligtig), når skolen bestiller og betaler for et årsabonnement på WhistleSystem. Næste fakturering vil da først ske pr. 16. december 2024.

Skoleindkøb har gennemgået forskellige leverandører i samarbejde med Efterskoleforeningen og Folkehøjskolernes Forening i Danmark og har valgt at forhandle en særaftale på plads, som alle frie skoler – uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej – har adgang til.

WHISTLEBLOWER-ORDNING:

Ved at etablere en whistleblower-ordning giver skolen mulighed for, at der direkte til skolen kan foretages indberetning af ulovlige eller kritisable forhold. Systemet sikrer, at det kan gøres fuldt ud anonymt.

Whistleblower-ordningen er en kanal til ledelsen, som har til ansvar at håndtere indberetningerne.

Skolen skal beslutte, hvem der skal modtage indberetningen og sørge for dialogen med whistlebloweren. Skolens lille, fortrolige whistleblower-enhed kan bestå af repræsentanter blandt medarbejderne, ledelsen eller bestyrelsen. Whistlebloweren vil i systemet se, hvem modtagerne er, og kan vælge at klikke en person fra som modtager, hvis personen er involveret i det forhold, indberetningen omhandler.

Skolen vælger, om ordningen kun omfatter medarbejdere, eller om elever og forældre også skal gives adgang.

Hvis der er tale om en ren medarbejderordning, kan et link eller en QR-kode placeres i medarbejderhåndbogen, intranet eller lignende. Hvis elever og forældre også skal have adgang, kan der fx gives adgang via skolens hjemmeside.

Skolen har ikke pligt til at informere nogen om, hvorvidt skolens whistleblowerordning er blevet benyttet.

   

Køb af yderligere service

WhistleSystem tilbyder tilkøb af serviceydelser til en fast månedlig takst.

Ved tilkøb af screening sikrer WhistleSystem svar på alle indberetninger og videresender kun de sager, som kræver behandling i henhold til skolens whistleblowerpolitik.

Ved tilkøb af en større servicepakke med både screening og bistand til behandling af sager vil en whistleblower-ekspert varetage dialog med whistlebloweren og udforme en handlingsplan til ledelsen.

Serviceydelserne kan tilvælges og fravælges når som helst i abonnementsperioden.

Tag fat i Skoleindkøb for at få oplyst priser. Særpriserne kræver bestilling via aftalens bestillingsmodul.

Alle priser er uafhængige af, hvor mange indberetninger, der sker.

Kontakt

Jens Belner, Sales Executive - WhistleSystem, 2120 6018, jb@whistlesystem.com
Flemming Jørgensen, Skoleindkøb, 3091 9231, flj@skoleindkob.dk
Thomas Christensen, Skoleindkøb, 2077 5240, tc@skoleindkob.dk