Digitale løsninger

SignIt.dk - digitale underskrifter og formularer

Publiceret 20-06-2022

Skoleindkøb har indgået en aftale med særpris SignIt.dk om deres digitale løsning til fildeling, underskrift og blanketter. Løsningen er særligt tilegnet efterskolernes behov og afprøvet på en del efterskoler allerede.SignIt.dk hjælper skolen i gang med præcis de formularer, som skolen har behov for at anvende til indmeldelse, elevstøtte og diverse samtykker, hvor der er behov for forældres underskrifter via NemID eller MitID, og at der efterfølgende er fri support inkluderet i priserne. Udover til skolens formularer kan løsningen også anvendes til underskrivning af fx bestyrelsesreferater, ansættelseskontrakter mv. via integration til Word.

Der er tale om en fast årlig pris for den såkaldte Efterskolepakke, afhængigt af skolens årselevtal. Når årsprisen er betalt, er der mulighed for ubegrænset antal brugere samt ubegrænset antal underskrifter.
Betalingen sker hvert år for et år fremad, og skolen er ikke bundet til at forlænge aftalen efterfølgende.

I Skoleindkøbs særpris indgår 3 stk. formularer sat op af SignIt.dk uden arbejde for efterskolen udover godkendelse/test. Skoleindkøbs medlemmer kan se prisen på Skoleindkøbs aftalesystem.

Beskrivelse af efterskolepakken

Medlemsfordele til særpris

1) Outsourcing-pakke, som indebærer outsourcing til SignIt.dk af opgaven med selve indhentningen af oplysninger fra forældrene for 3 formulartyper: elevstøtteformular, GDPR-samtykkeerklæring, skoleaftale & indmeldelse. Skolen skal fremsende fil indeholdende bruttoliste.

2) Fysisk kursus i Vejle inkl. forplejning for 1-2 deltagere fra samme skole. SignIt.dk’s kursus dækker over de behov, som deltagerne måtte have. Kurset giver et generelt overblik over brug af systemet inkl. nyhederne, men kan også på individuelt plan være på introduktions-niveau. Kurset afholdes som workshop, hvor deltagerne har egen computer med og løser opgaver, som er relevante for den enkelte.

Kontakt SignIt.dk: Digital rådgiver Dines Juhl Barsøe, 2288 9303, dines@signit.dk