Jubilæum: 50 højskoler medlem af Skoleindkøb

Publiceret 27-08-2021

Med Liselund Højskole som nyeste skud på stammen, har Skoleindkøb nu ramt 50 højskoler som er medlem af foreningen. Det svarer til, at lidt over 2/3 af højskolerne i Danmark har valgt at melde sig ind i den indkøbsforening, som FFD dannede sammen med Efterskoleforeningen for fem år siden i 2016.

Udover Liselund Højskole har tre andre højskoler også meldt sig ind 2021: Filmhøjskolen Møn, Højskolen Mors og den helt nye Gram Højskole.

Skoleindkøb har nu 114 efterskoler som medlemmer og her er der kommet 9 nye skoler i 2021: Strib Idrætsefterskole, Sportsefterskolen Sjælsølund, Hou Maritime Idrætsefterskole, Baaring Efterskole, Rødding Fri fag- og Efterskole, Rejsby Europæiske Efterskole, Hald Ege Fri- og Efterskole.

Foreningens samlede medlemstal er 167 skoler. Flest efterskoler og højskoler, men også frie fagskoler, daghøjskoler samt fri- og privatskoler.

Medlemskabet af Skoleindkøb giver adgang til gunstige indkøbsaftaler med rabatter og særpriser. Medlemmerne benytter også i stigende grad muligheden for at få råd og sparring hos foreningen. På denne måde opsamler foreningen erfaringer om, hvilke leverandører, skolerne har været tilfredse med, og hvilke nye behov, skolerne har.

Skoleindkøb har i de senere år skruet op for hjælpen med konkrete opgaver for de enkelte skoler, især ved særlige eller større indkøb. Skoleindkøbs tilbudsindhentning giver skolen et godt og veldokumenteret grundlag for sit eventuelle køb.

”Takket være et stigende medlemstal er det tydeligt at mærke, at leverandørerne er blevet mere ivrige efter at lave attraktive særaftaler til Skoleindkøbs medlemmer”, fortæller Skoleindkøbs sekretariatsleder, Thomas Christensen. Også selv om udgangspunktet stadig er, at hver skole selv afgør, hvor den vil købe ind. 

Skoleindkøb har to medarbejdere på kontoret og desuden en konsulent på Fyn, som alle gerne kommer på skolebesøg og taler om indkøb.