100 efterskoler er medlem

Publiceret 07-03-2019

Skoleindkøb runder et skarpt hjørne, idet nu 100 efterskoler benytter sig af foreningens aftaler og muligheder for rådgivning og tilbuds-indhentning.

Siden Skoleindkøb blev dannet for snart tre år siden i april 2016 er medlemsskaren steget støt.

Så godt som alle nye indmeldelser sker, efter at en repræsentant for Skoleindkøb har været på skolebesøg. Her taler vi helt konkret om skolens indkøb, og om hvilke muligheder skolen vil få ved at melde sig ind.

Især Skoleindkøbs konsulent Aage Toft-Christensen - som er bosat nogenlunde midt i landet på Fyn - kommer vidt omkring og danner dermed grundlaget for en stadig medlemsvækst.

Det er Efterskoleforeningen og FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark), som står bag Skoleindkøb. Foreningen er dog også åben for andre frie skoler, som kan få gavn af Skoleindkøbs aftaler, rådgivning og hjælp til at indhente tilbud på køb af varer eller tjenesteydelser.

Nu er der 100 efterskoler!

På det seneste er det især blandt efterskolerne, at der kommer nye medlemmer til. Skoleindkøb er til stadighed klar til at komme på besøg. Heldigvis tager mange skoler imod tilbuddet, og dermed får vi efterfølgende indmeldelser.

Medlemmerne fordeler sig sådan her på skoleformer:

  • 100 efterskoler, heraf seks "kombinerede skoler", som også er højskole
  • 42 højskoler, heraf altså seks skoler, som også er efterskole
  • 3 frie grundskoler (to af dem er medlem af Dansk Friskoleforening, mens den tredje hører under Danmarks Private Skoler)
  • 1 produktionsskole
  • Den Frie Lærerskole

Under kategorien efterskole gemmer sig også en del kombinerede skoler, idet institutionen samtidig indeholder en friskole - og i et enkelt tilfælde en Fri Fagskole.

Med disse antal skoler nærmer vi os, at halvdelen af alle efterskoler er medlem af Skoleindkøb, mens medlemsandelen for højskoler er knap 2/3.

Det aktuelle medlemstal pr. 7. marts 2019 er 141 medlemmer.

Medlemmerne er fordelt over hele landet

Skoleindkøb er rigtig stærkt funderet i det nordvestjyske. Efterhånden som vi tilrettelægger besøg i resten af landet, vil man  -uanset hvor i landet, man befinder sig - finde skoler i nærheden, som er medlem.

Se medlemsfordelingen på Danmarkskortet her på hjemmesiden.