Træpiller juni 2022 - 31. maj 2023

Her kan skolen tilmelde sig Skoleindkøbs aftale om træpiller til indeksreguleret pris frem til 31. maj 2023

Den store uro på energimarkedet og specifikt for træpillerne betyder, at Skoleindkøb for den indeværende periode fra juni 2022 til og med 31. maj 2023 har indgået en aftale med SJS Pellets om levering af træpiller til en pris, som indeksreguleres efter en tysk prisportal for træpiller: DEPI - Deutsches Pelletinstitut.

Da der ikke findes noget dansk prisindeks for træpiller, er den tyske portal en løsning for et marked tæt på Danmark.

Pris: Indeksreguleret pris + evt. geografisk tillæg
Prisen for træpiller tilbydes i juni 2022 til en pris inkl. levering og indblæsning, som medlemmer kan se i Skoleindkøbs aftalesystem bag login.
Når skolen tilmelder sig aftalen, køber den herefter sine træpiller på aftalen frem til og med 31. maj 2023.

Prisen reguleres de følgende måneder efter udviklingen i den tyske prisopgørelse, nærmere bestemt tabellen med navnet Bundesweiter Pelletpreis 26 Tonnen.

SJS Pellets fakturerer skolen bagud for prisen i den måned, hvor skolen har foretaget sin bestilling (bestillingsdatoen) ud fra den tyske tabels månedspris for netop denne måned - den tyske månedspris offentliggøres hver måned den 16.

Den danske udgangspris (SJS junipris på Skoleindkøbs aftale) svarer til 413,28 Euro (tysk tabels junipris), dvs. bliver tabelprisen 450 Euro, stiger den danske pris med tilsvarende procent, og bliver tabelprisen 400 Euro, falder den danske pris tilsvarende. Sagt på en anden måde: For en bestilling i august vil udgangsprisen pr. ton ton ganges med (august index / 413,28).

For leveringer til skoler beliggende i postnr. 1000-4999 samt 9000-9990 er der et mindre geografisk tillæg pr. ton. Dette tillæg er fast og indeksreguleres ikke. Der kan IKKE leveres til ikke-brofaste øer.

Der garanteres levering inden for 7 arbejdsdage. Der kan tillægges et gebyr ved hastelevering samt for små leverancer under 12 tons, idet skoler med kapacitet under denne grænse dog har dispensation til mindre ordrer.

Premium træpiller - med bæredygtigheds-certifikat
Aftalen gælder træpiller af Premium-kvalitet, certificeret med ENplus A1.
Desuden er der tale om træpiller, som lever op til kravene om bæredygtigt skovbrug, fastsat og godkendt af organisationen PEFC, som i øvrigt er godkendt af Svanemærket.

Det fremgår af fakturaen fra SJS Pellets, at træpillerne er 100% PEFC-certificeret.

Fill out my online form.

Om træpillerne

Thomas Christensen
Sekretariatsleder

undefined