Prisanalyser

Skoleindkøb undersøger gerne, hvilke fordele netop din skole kan opnå ved at melde sig ind - lad os tage udgangspunkt i jeres indkøb af madvarer

Kontakt Skoleindkøb, hvis vi skal komme på besøg for at tale om alle skolens indkøb af varer og tjenesteydelser og fortælle om mulighederne for at benytte de indkøbsaftaler, Skoleindkøb formidler.

Indkøb af madvarer er en stor budgetpost og særligt på dette område anbefaler vi at lave en prisanalyse, hvor vi sammenligner priserne på skolens faktiske indkøb med den indkøbsaftale, Skoleindkøb tilbyder sine medlemmer.

Skoleindkøbs cateringaftale er indgået med Dansk Cater, som har AB Catering og BC Catering under sig. Som medlem af Skoleindkøb har skolen adgang til at benytte denne cateringaftale, som omfatter særpriser på over 2.000 aftalevarer samt procentrabatter på listeprisen ved indkøb af andre varenumre.

Skoleindkøbs uforpligtende besparelsesanalyse af din skoles forbrug på cateringområdet er væsentlig som grundlag for beslutningen om, hvorvidt skolen vil melde sig ind og dermed få adgang til at benytte cateringaftalen.

Bestil en cateringanalyse

Det er nemt for dig at få foretaget prisanalysen og dermed opnå et overblik over besparelsesmulighederne på madvarer. Tag kontakt til sekretariatsleder Thomas Christensen og hør nærmere om de meget få simple ting, du skal foretage dig for at få denne analyse lavet.

Skoleindkøb har foretaget besparelsesanalyser af højskoler, efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler og frie grundskolers cateringindkøb.

Indmeldelse kan give 20 % besparelse på samme indkøb

Hvis din skole i forvejen er tilknyttet Dansk Cater, BC Catering eller AB Catering viser vores analyser mulighed for besparelser på omkring 20 pct.
Skolen vil efter indmeldelse og tilmelding til Skoleindkøbs cateringaftale fortsætte uændret med at købe ind samme sted og med samme cateringkonsulent - bare med lavere priser og mulighed for levering dag-til-dag.

Hvis din skole har benyttet et andet cateringfirma end AB- eller BC Catering, kan der også være betragtelige besparelser at hente.
Overgangen til Skoleindkøbs cateringaftale vil begynde ved, at skolen får besøg af en cateringkonsulent fra den nærmeste afdeling af AB Catering eller BC Catering, som hjælper køkkenlederen i gang med at bruge bestillingssystemet, opsætte favoritliste osv., så skolen fra begyndelsen får mest muligt gavn af indkøbsaftalen.

Prissammenligningerne

Der er mulighed for at få foretaget to forskellige sammenligningsanalyser:

En 1-1 indkøbsanalyse, hvor de varer, der er identiske og direkte sammenlignelige, fremgår. Hvis skolen i forvejen har AB- eller BC Catering som leverandør, vil denne analyse med al tydelighed vise besparelserne ved at benytte indkøbsaftalen. Der kan også være enkelte varer, hvor skolen har forhandlet sig til priser, som er lige så gode eller bedre end på aftalen.

En top-100 indkøbsanalyse, hvor de 100 mest indkøbte varer er sammenlignet med identiske varer eller en vare, som er vurderet substituerbar, fx 1 kilo-pakker med hakket oksekød i stedet for 5 kilo-pakker med hakket oksekød med samme fedtprocent. Det kan også være en top-20 eller top-50 analyse, hvilket dog ikke giver samme billede af, hvad indkøb via Skoleindkøbs aftale samlet set vil betyde for skolen.

Fordelen ved analyserne er, at Skoleindkøbs aftale særligt kan vurderes i forhold til de varer, som skolen har den største omsætning for, og hvor en besparelse derfor vil have størst betydning.

Et efterfølgende besøg på skolen kan afklare spørgsmål og kommentarer til analysen, fx om der findes attraktive aftalevarer for de varer, som ikke er blevet sammenlignet i analysen.

 

 

Thomas Christensen
Sekretariatsleder

undefined