Medlemsmøde

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret

Skoleindkøbs seneste medlemsmøde foregik mandag den 12. marts 2018 på Odder Højskole.

Invitation til Skoleindkøbs medlemsmøde, 12. marts 2018

Skoleindkøb afholder også andre møder for medlemmerne, eksempelvis IT-træf.

Invitation til Skoleindkøbs IT-træf, 10. oktober 2018