Indmeldelse

En skole melder sig ind i Skoleindkøb ved at udfylde og sende nedenstående formular.

Skoleindkøb optager frie kostskoler samt efter aftale andre frie skoler.
Som medlem betaler skolen et årligt kontingent samt evt. udgifter ved tilkobling til nogle af indkøbsaftalerne.