Bestyrelse

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøbs virke

Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og to medlemmer udpeget af Efterskoleforeningen.

Når bestyrelsen holder møder, deltager desuden FFD's generalsekretær Niels Glahn. Niels Glahn har i Højskolernes Hus den daglige kontakt med Skoleindkøbs sekretariatsleder, Thomas Christensen.

Opgaver

Bestyrelsen mødes efter behov mindst fire gange om året.

Bestyrelsen lægger strategien for Skoleindkøb og tager de overordnede beslutninger om foreningens økonomi ved at vedtage budgettet og fastsætte medlemskontingentet.

Det er desuden bestyrelsens opgave at ansætte sekretariatets leder og at aflægge beretning på det årlige medlemsmøde i marts måned.