Om foreningen

Skoleindkøb er en ikke-profitorienteret indkøbsforening for frie kostskoler og andre frie skoler

Her kan du læse en kort beskrivelse af foreningen Skoleindkøb og foreningens økonomi.

"Sådan som skoler skal spare i dag, er det altså en meget god idé at finde midler, som vi har gjort via medlemskabet hos Skoleindkøb."

Jane Weis Henriksen, økonomiansvarlig, Hammerum Fri- og Efterskole

Foreningen Skoleindkøb blev stiftet i 2016 af Efterskoleforeningen og Folkehøjskolernes Foreningen i Danmark, og foreningen er gennem sine vedtægter stabilt forankret i efterskolernes og folkehøjskolernes medlemsforeninger.

Skoleindkøb optager frie kostskoler samt efter aftale andre frie skoler. De fleste af foreningens nuværende medlemmer er efterskoler og højskoler, men medlemsskaren tæller også produktionsskoler, frie fagskoler og frie grundskoler.

"Vi havde besøg af Thomas fra Skoleindkøb, hvor vores pedel, køkkenleder, forstander og jeg selv var til stede. Her gennemgik han de aftaler, som var relevante for os. Det var med til at åbne øjnene for nogle områder, hvor vi også kunne spare penge."

Bent Enevoldsen, forretningsfører, Luthersk Missions Højskole

Foreningens formål og opgaver

Foreningens formål er at rådgive medlemmerne om indkøb af varer og tjenesteydelser og at administrere adgangen til indkøbsaftaler.

Gennem sit virke kan foreningen hjælpe medlemmerne til at indkøbe på gunstige vilkår, få overblik over sine indkøb og aftaleforhold samt udnytte mulighederne for at benytte indkøbsaftaler. Herunder rammeaftaler, som har været i udbud. Medlemmerne opnår derved besparelser og kan tilslutte sig relevante og gennemskuelige indkøbsaftaler.

Skoleindkøb indgår selv aftaler med leverandører, formidler statslige indkøbsaftaler (SKI og Statens Indkøb) eller sætter varer og tjenesteydelser i udbud.

Når Skoleindkøb organiserer udbud kan det eventuelt ske i samarbejde med andre skoleformer. Jo flere skoler i fællesskab, som deltager i et udbud, desto større er den samlede indkøbsvolumen, og dét kan føre til opnåelse af billige priser.

Fordelen ved egne udbud er, at indkøbsområdet og aftalebetingelserne kan målrettes til skolernes behov.

Skoleindkøb kan desuden påtage sig andre opgaver i relation til medlemsskolernes indkøbs-, administrative og øvrige opgaver, hvor der kan opnås besparelser for medlemmerne. 

Økonomi

Skoleindkøb finansieres gennem medlemmernes kontingentbetaling. Kontingentet dækker driften af et sekretariat, som har kontakt med leverandører, indgår indkøbsaftaler og samarbejder med andre indkøbsorganisationer. Sekretariatet står til medlemmernes rådighed med rådgivning om indkøb og formidler desuden information og nyheder generelt til alle medlemmer.

Når vedtægterne beskriver, at Skoleindkøb skal være ikke-profitorienteret, betyder det, at bestyrelsen skal fastsætte kontingentet på et sådant niveau, at indtægterne til stadighed har sammenhæng med de udgifter, der følger af foreningens opgaver og udviklingsstrategi.

Når det gælder udgifterne til at sætte varer og tjenesteydelser i udbud, betaler de deltagende skoler hver sin andel af udbudsomkostningerne, differentieret efter skolens forbrug på det pågældende indkøbsområde.