Indkøbsaftaler

Skoleindkøb formidler indkøbsaftaler for både varer og tjenesteydelser, som er relevante for frie kostskoler og andre frie skoler

Det største indkøbsområde for Skoleindkøbs medlemmer er madvarer.
Skoleindkøb har her en aftale med Dansk Cater A/S om leverance af fødevarer via firmaerne AB Catering og BC Catering. Der er bl.a. aftalt særpriser på over 3.500 varenumre.

Skoleindkøb formidler aftaler eller rådgiver sine medlemmer på alle indkøbsområder. På nogle områder vil skolerne drage størst fordel af at anvende de aftaler, som SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S) har haft i udbud. I andre tilfælde har Skoleindkøb indgået egne aftaler. Skoleindkøb holder styr på indkøbsaftalerne og er i jævnlig kontakt med leverandørerne.

Frie skoler har i kraft af sine statstilskud adgang til at bruge en del af SKI-aftalerne.
Efterskoleforeningen (efterskoler og frie fagskoler), Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Dansk Friskoleforening og Danmarks Private Skoler har hver især tegnet et foreningsabonnement, så alle deres medlemsskoler er dækket ind af abonnementet og uden omkostninger kan anvende udvalgte SKI-aftaler, hvis skolen finder det interessant.
Se mere om adgang til SKI-aftaler her

Detaljer om aftalerne

Aftaledokumenter og prislister er fortrolige oplysninger, som kun Skoleindkøbs medlemmer har adgang til via kodeord.

Som medlem af Skoleindkøb logger man ind på Skoleindkøbs aftalesystem (Mercell) med skolens brugeradgang eller en brugeradgang tilknyttet til personens egen e-mailadresse (skolen kan selv oprette brugeradgang for alle relevante medarbejdere, eller skolen kan bede Skoleindkøb om hjælp til brugeroprettelse).

Forsikring - Skoleforsikringsprogrammet hos Willis

Efterskoleforeningen, FFD, Dansk Friskoleforening og Frie Fagskoler er gået sammen om at sikre gode forsikringer gennem forsikringsmægleren Willis.

Skoleforsikringsprogrammet

Thomas Christensen
Sekretariatsleder