Medlemsmøder

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret - hertil kommer diverse temamøder

Medlemsmøder

Næste medlemsmøde er onsdag den 20. marts 2019 kl. 10-14 på Vejle Idrætshøj- og Efterskole. Program følger.

Tilmelding til medlemsmødet, 20. marts 2019

Program for Skoleindkøbs medlemsmøde i 2018(er afholdt)

Seneste IT-træf:

Program for Skoleindkøbs IT-træf i Aarhus, 10. oktober 2018 (er afholdt)

 

Online demonstration af ChemiControl ​​​​​​​for Skoleindkøbs medlemmer

1) Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10.00.
Tilmelding til gratis online webinar om ChemiControl den 7. marts kl. 10


2) Onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.
Tilmelding til gratis online webinar om ChemiControl den 13. marts kl. 13

Chemicontrol er et program til at holde styr på skolens kemikalier til undervisning og rengøring.

Programmet indeholder sikkerhedsdatablade (SDS), og man kan danne sine arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).

Skoleindkøb har aftale om særpriser på ChemiControl.

 

Online demonstration af Power PDF Advanced

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10.00 - 10.30.

Tilmelding til gratis online webinar om Nuance Power PDF Advanced 
Power PDF 30-dages gratis prøveversion

Power PDF Advanced giver mulighed for blandt andet at omdanne PDF'er til andre filformater, underskrive i PDF'er mv.

Skoleindkøb har aftale om særpriser på Power PDF Advanced ved køb hos COMM2IG.