Medlemsmøde

Skoleindkøb afholder et årligt medlemsmøde i marts måned, hvor foreningens regnskab og budget bliver præsenteret

Skoleindkøbs næste medlemsmøde foregår mandag den 12. marts 2018 kl. 9.30 - 14.00 på Odder Højskole.

Hvert medlem kan deltage med op til tre personer.

Invitation til Skoleindkøbs medlemsmøde, 12. marts 2018

Tilmelding til Skoleindkøbs medlemsmøde 2018